شاید متوجه شده باشید که بر روی سیم ها و کابل ها نیز حروف و اعدادی توسط کارخانه چاپ شده اند ( علائم اختصاری سیم و کابل ) که برای مشخص کردن نوع عایق و هادی و نوع کاربرد سیم یا کابل است که به اختصار به این موضوع پرداخته می شود.

برای این که قرار گیری جای حروف و اعداد بهتر درک کنید به تصویر زیر نگاه کنید.

 

این ترتیب برای سیم ها و کابل ها یکی است ولی علائم اختصاری سیم و کابل که به کار می رود مفهوم های مختلفی دارد که به شرح ذیل آمده است.

موارد مصرفحروف مشخصه
سیم تک لا با روکش پلاستیک برای سیم کشی ساختمانNYA
سیم افشان با روکش پلاستیک برای سیم کشی ساختمانNYAF
سیم مخصوص با روکش پلاستیک برای سیم کشی ساختمانNSYA
سیم مقاوم در مقابل رطوبتNYM
سیم با روکش پلاستیک مخصوص برای رشنایی و لوازم خانگیNYZ
سیم برای مصرف لوستر و چراغ هاNYFA
سیم دو رشته ای برای مصرف روشنایی (دولا )NYFAZ
سیم مکلالمه و خبریY
سیم کواکسیالT

حرف N به معنی سیم مسی است که طبق استاندارد آلمان باشد و حر ف Y در علائم اختصاری سیم و کابل نشان دهنده عایق پر و تودور (pvc) است و حرف z و s برای سیم های مخصوص به کار می روند. حرف F در علائم اختصاری سیم و کابل برای سیم های نرم، A برای سیم کشی داخل لوله ها، M برای سیم های مقاوم در برابر رطوبت به کار می رود.
کابل ها از نظر شکل و سطح مقطع به دو دسته گرد و مثلثی تقسیم می شوند که برای مشخص کردن هادی گرد از حروف اختصاری (r) و کابل های مثلثی از حروف اختصاری (s) استفاده می شود.
هادی کابل ها نیز از نظر تعداد رشته متفاوت بوده و به دو دسته مفتولی و افشان تقسیم می شوند. برای مشخص کردن هادی های مفتولی از علائم اختصاری سیم و کابل (e) و هادی های افشان از حرف اختصاری (m) استفاده می شود.

N : کابل نرم شده یا استاندارد طبق استاندارد VDE با هادی مسی
NA : کابل نرم شده یا استاندارد طبق استاندارد VDE با هادی آلومینیمی
Y : عایق pvc یا پر تودور (اولین Yدر ردیف حروف)
Y : غلاف با روپوش پو تودور یا pvc (دومین Y در ردیف حروف)
B : کابل مسلح با نوار فلزی یا بانداژ فولادی
F : کابل مسلح باسیم تخت
R : کابل مسلح با سم گرد یا مفتول فولادی قلع اندود شده
Z : کابل مسلح با سیم پروفیلی
G : حفاظ فولادی و نواری شکل
GB : حفاظ فولادی و نواری شکل یا تسمه فولادی مارپیچ برای محکم کردن زره Fیا زره R
C : کابل داری سیم نول
CW : سیم مسی متحد المرکز از مفتول نازک مسی که به صورت موجی دور تا دور کابل قرار گرفته است
K : کابل داری غلاف سربی
E : کابل سه غلاف سربی
H : علامت ورقه متالیزه می باشد که دور سیم یا دور عایق برای محدود کردن میدان های مغناطیسی پیچیده می شود
T : کابل دارای سیم تحمل کننده (کابل هوایی)
A : غلاف خارجی دوبل (در صورتی که مستقیا بعد از حرف N نباشد)
S : حفاظ مسی ازتسمه پهن ولی نازک که دور عایق پیچیده می شود
SE : حفاظ مسی دور هر یک از سیم ها در کابل های چند رشته به منظور محدود کردن میدان های مغناطیسی به جای کاغذ متالیزه H
J : کابل داری سیم به رنگ سبز -زرد برای ارت